Αίτηση Συμμετοχής

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης


Υποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβοληθείσας αίτησης για ανάρτηση / διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνητών

  • Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
  • Θέματα Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Τοποθέτησης και Εμπορίας Υαλοπινάκων

80 ώρες κατάρτιση

400  € Εκπαιδευτικό επίδομα (μείον τις νόμιμες κρατήσεις)

Η παρούσα πράξη είναι ανοικτή σε όλους τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας.