Αίτηση Συμμετοχής

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης


Υποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβοληθείσας αίτησης για ανάρτηση / διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνητών

  • Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
  • Θέματα Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Τοποθέτησης και Εμπορίας Υαλοπινάκων

80 ώρες κατάρτιση

400  € Εκπαιδευτικό επίδομα (μείον τις νόμιμες κρατήσεις)

Η παρούσα πράξη είναι ανοικτή σε όλους τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας.

Νέα και Ανακοινώσεις